Perfil de Tina Sâmia Santos

@tinasamia

Marketing • Tecnologia • Nerdices